Global searching is not enabled.
Skip to main content

"Kênh giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài" là kết quả của Đề án "Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài" do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định số 1382/ QĐ-TTg ngày 22/7/2016).

"Kênh giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài" được thiết kế và vận hành vào đúng dịp Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 – 2030".

Kênh trực tuyến dạy tiếng Việt dành cho kiều bào góp phần xây dựng và duy trì chương trình dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến (theo khung năng lực 6 bậc) căn bản, hiệu quả, phù hợp, dễ tiếp cận cho người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm giúp các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài (nhất là thế hệ trẻ) có đủ vốn tiếng Việt để sử dụng trong giao tiếp, học tập, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp ý thức hướng về cội nguồn.

Kênh trực tuyến này tập trung ứng dụng hệ thống ngữ liệu dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài một cách thiết thực qua nền tảng dạy học tiên tiến, hiện đại, phù hợp với việc phát triển năng lực tiếng Việt của người học.

Kênh bao gồm các bài giảng điện tử của 6 bậc học tiếng Việt và nguồn ngữ liệu phong phú về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kĩ thuật, công nghệ, truyện cổ tích và các loại hình văn hoá nghệ thuật Việt Nam, bộ tài liệu chỉnh ngữ âm, bộ sổ tay tiếng Việt thông dụng (giao tiếp, ẩm thực, du lịch, thương mại) và bộ sách hướng dẫn giáo viên, phụ huynh nghiên cứu, giảng dạy tại nhà cho con em người Việt ở nước ngoài.

Các nguồn ngữ liệu này sẽ được cập nhật dần từ năm 2022 đến năm 2025.